Regulamin

 1. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji domku. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie. Zapłata za całość pobytu jest warunkiem wydania kluczy do wynajmowanego domku.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu, późniejszego przyjazdu lub jego skrócenia, opłaty nie podlegają zwrotowi.
 4. Zadatek przepada w całości, w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej.
 5. Doba hotelowa trwa od godzony 15.00 do godz. 10.00 dnia następnego.
 6. Na terenie ośrodka cisza nocna trwa od godz. 22.00 do 06.00.
 7. Parkowanie pojazdów tylko w miejscu do tego przeznaczonym, na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu. Za pojazdy parkowane na terenie Ośrodka właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zabrania się palenia grilla na tarasie domku.
 9. Przebywanie psów na terenie ośrodka jest dozwolone za wcześniejszą zgodą właściciela ośrodka. Właściciel psa zobowiązany jest dozorować psa i stosować się do ogólnych wymagań sanitarnych. Pobyt zwierzęcia to dodatkowa opłata 20 zł/doba.
 10. Najemca i wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone w domku oraz na terenie Ośrodka. Pobierana kaucja służy jako zabezpieczenie ewentualnych szkód.
 11. Prosimy o zamykanie swoich domków na klucz – nie bierzemy odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na terenie całej posesji. Opłata za zagubienie kluczy wynosi 50 złotych.
 12. Ze względu na wymagania ochrony przeciw pożarowej, w ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domu. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz elektrycznych. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek, prosimy o niezwłoczne poinformowanie właściciela obiektu.
 14. Kategorycznie zabrania się palenia papierosów w domku, w przeciwnym wypadku zostanie nałożona kara w wysokości 500 zł.
 15. Dzieci bawią się na placu zabaw pod opieką rodziców lub opiekunów. Za bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 16. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje właściciel Ośrodka.
 17. Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony.
 18. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.